Tidplan

Första spadtaget för kvarteret Skiftnyckeln togs i maj 2018, men rivninsgarbetet påbörjades redan i januari 2018. Första inflyttning planeras till december 2019 och hela kvarteret ska vara färdigställt under 2020. Här kan du följa varje etapp samt se vad som är aktuellt just nu.

Etapp 1

Fannalundsvägen 12

Status:

Etappen pågår och arbetet fortskrider snabbare än planerat!

Första etappen består av 58 st ungdomslägenheter i Bahcos tidigare kontor.

Här håller vi idagsläget på och monterar kök och badrum.

Planerad uthyrningsstart i månadsskiftet april/maj 2019.

Träffa oss gärna på Enköpingsmässan 26-27 april i Idrottshuset så berättar vi mer om hela projektet.

Tack vare att bygget går snabbare än planerat så är inflyttning för samtliga lägenheter i denna etapp framflyttad till 1 december 2019.

Etapp 2

Svarvaregatan 5 A - C

Status:

Etappen pågår och arbetet fortskrider som planerat!

Andra etappen består av 10 st lägenheter, samtliga om 1 rum och kök, i ren nyproduktion men där tegelfasaden är uppbyggd i samma stil som huset som stod här innan.

Här håller vi idagsläget på med innerväggar.

Planerad uthyrningsstart i början av 2020.

Planerad inflyttning sommaren 2020.

Etapp 3

Gjutaregatan 11

Status:

Etappen pågår och arbetet fortskrider som planerat!

Tredje etappen består av 53 st lägenheter, 1 - 3 rum och kök, de flesta med terass eller balkong, i ren nyproduktion.

Här håller vi idagsläget på med installationer.

Planerad uthyrningsstart i början av 2020.

Planerad inflyttning sommaren 2020.

Etapp 4

Fannalundvägen 14

Status:

Etappen pågår och arbetet fortskrider som planerat!

Fjärde etappen består av 25 st lägenheter, de flesta om 1 rum och kök, i ren nyproduktion men där den tegelfasaden är uppbyggd i samma stil som huset som stod här innan.

Här håller vi idagsläget på och murar fasad.

Planerad uthyrningsstart i början av 2020.

Planerad inflyttning sommaren 2020.

Etapp 5

Parkering

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Området kommer få 57 parkeringsplatser, vissa med laddstolpe för elbil.

Planerad uthyrningsstart av de första platserna hösten 2019.

Delar av parkeringen kommer att vara färdig till inflyttning av ungdomslägenheterna i december 2019, resterande kommer vara klart under våren 2020.

Etapp 6

Markarbete

Etappen pågår och arbetet fortskrider som planerat!

Status:

Vi planerar för trevlig gårdsmiljö med mycket grönt.

Markarbetena pågår och färdigställs under våren 2020.

Etapp 7

Förskola

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Status:

I Bahcos gamla matsal planeras för en förskola med 6 st avdelningar för totalt 120 barn.

Här håller vi idagsläget fortfarande på med projekteringen.

Planerad inflyttning under hösten 2020.

Etapp 8

Rithuset

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

I det gamla rithuset från 1800-talet blir det lokaler.

På övervåningen blir det kontor och på bottenvåningen blir det blandannat fotvård.

Är du intreserad av att hyra lokal i rithuset kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Här håller vi idagsläget fortfarande på med projekteringen.

Planerad inflyttning  2020.

Frågor, se sidan frågor & svar

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se