Tidplan

Första spadtaget för kvarteret Skiftnyckeln togs i maj 2018, men rivninsgarbetet påbörjades redan i januari 2018. Första inflyttning planeras till december 2019 och hela kvarteret ska vara färdigställt under 2020. Här kan du följa varje etapp samt se vad som är aktuellt just nu.

Etapp 1

Fannalundsvägen 12

Status:

Etappen är avslutad och hyresgästerna har flyttat in!

Första etappen bestod av 58 st ungdomslägenheter i Bahcos tidigare kontor.

Tack vare att bygget gick snabbare än planerat så kunde inflyttning för samtliga lägenheter i denna etapp tidigareläggas till 1 december 2019.

Bostäderna förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling.

Etapp 2

Svarvaregatan 5 A - C

Status:

Etappen slutförd.

Andra etappen består av 10 st lägenheter, samtliga om 1 rum och kök, i ren nyproduktion men där tegelfasaden är uppbyggd i samma stil som huset som stod här innan.

Bostäderna förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling.

Inflyttning sker juni 2020.

Uppsala Bostadsförmedling

Etapp 3

Gjutaregatan 11

Status:

Etappen slutförd.

Tredje etappen består av 53 st lägenheter, 1 - 3 rum och kök, de flesta med terass eller balkong, i ren nyproduktion.

Bostäderna förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling.

Inflyttning sker juni 2020.

Uppsala Bostadsförmedling

Etapp 4

Fannalundvägen 14

Status:

Etappen slutförd.

Fjärde etappen består av 25 st lägenheter, de flesta om 1 rum och kök, i ren nyproduktion men där tegelfasaden är uppbyggd i samma stil som huset som stod här innan.

Bostäderna förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling.

Inflyttning sker juni 2020.

Uppsala Bostadsförmedling

Etapp 5

Parkering

Status:

Etappen slutförd.

Området har 57 st parkeringsplatser, vissa med laddstolpe för elbil.

Den första uthyrningsetappen med 12 parkeringsplatser skedde i slutet av 2019 och andra och sista uthyrningsetappen med de resterande parkeringsplatserna startade i maj 2020.

Lediga parkeringsplatser förmedlas via ehb.se

Lediga parkeringsplatser

Etapp 6

Markarbete

Etappen slutförd.

Status:

Vi planerar för trevlig gårdsmiljö med mycket grönt. Markarbetena och planteringarna är färdigställda.

Gatuarbeten utförs av kommunen och är planerade att slutföras under början av 2021.

Etapp 7

Förskola

Etappen slutförd.

Status:

Bahcos gamla matsal har omvandlats till en modern förskola med 6 avdelningar för totalt 140 barn. Förskolan uppfyller miljöbyggnad silver.

Förskolan Robinson öppnade i januari 2021 och drivs av Tellusbarn.

Tellusbarn

Etapp 8

Rithuset

Status:

Etappen slutförd.

I det gamla rithuset från 1800-talet som renoverats varsamt finns det lokaler.

På övervåningen blir det kontor och på bottenvåningen blir det bland annat fotvård och kontor.

Inflyttning sker under sommaren 2020.

Frågor, se sidan frågor & svar

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se