Vi bygger 146 hyreslägenheter på historisk mark i Bahco-området.

Välkommen till kvarteret Skiftnyckeln.

Nu påbörjar vi utvecklingen av kvarteret Skiftnyckeln. Med det bästa läget i Enköping kommer ett nytt område byggas upp. Ett område som bevarar andan och känslan från Bahco. Det nya bostadsområdet kommer fullt utbyggt innehålla 14 bostadskvarter med cirka 600 bostäder. Området kommer att bebyggas med bostäder av blandad form. I planerna finns såväl flerfamiljshus och villor eller kedjehus. I området kommer du få närheten till naturen lugn och avskildhet från centrum, men samtidigt ha nära till det mesta. EHB bygger 146 hyreslägenheter varav 58 ungdomslägenheter i Bahcos tidigare huvudkontor.

I Bahcos gamla matsal planeras för en förskola med 6 st avdelningar och i gamla rithuset planeras för lokaler avsedda för kontor eller butiker. Kv Skiftnyckeln präglas av de gamla industrifastigheterna som delvis bevaras och delvis återbyggs i samma stil som tidigare.

Lägenheterna

Antal lägenheter totalt 146 st

1 Rok 120 st
2 Rok 18 st
3 Rok 8 st
Total boarea 5 499 m2
Antal lokaler 5 st
Total lokalarea 727 m2
Parkeringsplatser 57 st

Läs mer lägenheterna

Tidplan/Nuläge

Första spadtaget för kvarteret Skiftnyckeln togs i maj 2018, men rivninsgarbetet påbörjades redan i januari 2018. Första inflyttning planeras till december 2019 och hela kvarteret ska vara färdigställt under 2020. Här kan du följa varje etapp samt se vad som är aktullet just nu.

Läs mer om Tidplanen samt nuläget

Historien om Bahco

Bahco-området är historisk mark i Enköping och Bahco har haft stor påverkan på Enköpings utveckling. Vi vill på bästa sätt ta med oss den delen in i områdets framtid.

Läs historien om Bahco

Trycksaker

Här hittar du dokument och utskick som finns gjorda för Kvarteret Skiftnyckeln i PDF-format.

Frågor & svar

Här lägger vi upp de vanligaste frågorna och svaren rörande projektet.

Till frågor & Svar

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se