Området

Mitt i Fanna kommer ett nytt område byggas upp. Ett område som bevarar andan och känslan från Bahco. Det nya bostadsområdet kommer fullt utbyggt innehålla 14 bostadskvarter med cirka 600 bostäder. Området kommer att bebyggas med bostäder av blandad form. I planerna finns såväl flerfamiljshus och villor eller kedjehus. I området kommer du få närheten till naturen lugn och avskildhet från centrum, men samtidigt ha nära till det mesta. EHB bygger 146 hyreslägenheter varav 58 ungdomslägenheter i Bahcos tidigare huvudkontor.

Moderna bostäder i omtyckta Fanna

I hjärtat av omtyckta Fanna växer ett helt nytt område fram. Här byggs bostäder för dig som har krattat färdigt i trädgården, men också för dig som är på jakt efter din allra första bostad. Tanken är att skapa en modern och trygg stadsdel med blandad bebyggelse där alla kan känna sig hemma.

De första tre husen och en radhuslänga byggs intill det lummiga och kuperande skogsområdet i söder för att angränsa till nuvarande bebyggelse i öster. Det färdigbyggda området kommer att innehålla ca 400 bostadsrättslägenheter, 250 hyresrättslägenheter och 50 småhus.

I området finns redan livsmedelsbutik, skola och ett par trevliga restauranger. Enköping centrum ligger på promenadavstånd och det finns utmärkta gång- och cykelvägar. I närområdet finns även en fin idrottsanläggning med bad och det är nära till Enköpings golfbana.

Hur mycket höjs hyran?

Hyran höjs med 834–1 646 kr per månad beroende på lägenhetsstorlek (1 r.o.k. till 4 r.o.k.) och införs enligt följande beroende på hyreshöjningens storlek:

Under 900 kr: 2 års rak intrappning (50% år 1, resterande 50% år 2)

901–1 500 kr: 4 års rak intrappning (25% år 1, ytterligare 25% år 2, osv)

Över 1 500 kr: 5 års rak intrappning (20% år 1, ytterligare 20% år 2, osv)

Ex, hyreshöjning med 1 500 kr

År 1 +375 kr/mån
År 2 +750 kr/mån
År 3 +1 125 kr/mån
År 4 och framåt: +1 500 kr/mån

Betala bara för ditt eget vatten!

I samband med renoveringen inför vi individuell mätning och debitering av varmvatten. Det betyder att du bara betalar för det varmvatten du själv använder. Du får en hyressänkning eftersom varmvattnet tas bort från hyran. Det debiteras i stället separat på din hyresavi till en kostnad av 80,96 kr/m3. Du kan själv följa din förbrukning och debitering på https://insight.ecoguard.se

Hyressänkningen blir för:

1 rokv 52 kr/mån
1 rok 73 kr/mån
2 rok 123 kr/mån
2,5 rok 146 kr/mån
3 rok 176 kr/mån
4 rok 276 kr/mån

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se